021-22867980

لیست تعرفه زبان اسپانیولی


تعدیل تعرفه ترجمه رسمی از سال 1400
 
ردیف مدرک تعرفه ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی و بالعکس
(تمام مبالغ در واحد تومان)
1
ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
2
ریزنمرات دانشگاه (هرترم)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
3
کارت شناسایی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
4
کارت معافیت
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
5
کارت ملی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
6
شناسنامه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
7
وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا
مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
8
ابلاغیه، اخطار قضایی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
9
برگه مرخصی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
10
توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
11
جواز اشتغال به کار
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
12
حکم بازنشستگی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
13
دفترچه بیمه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
14
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
15
ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
16
سند تلفن همراه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
17
فیش مستمری
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس فرمایید.
18
کارت بازرگانی هوشمند
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
19
کارت عضویت نظام مهندسی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
20
 

کارت نظام پزشکی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
21
کارت واکسیناسیون
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
22
کارت پایان خدمت
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
23
گزارش ورود و خروج از کشور
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
24
گواهی اشتغال به تحصیل
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
25
گواهی تجرد ، تولّد ، فوت
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
26
گواهینامه رانندگی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
27
گواهی ریز نمرات دانشگاهی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
28
گواهی عدم خسارت خودرو
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
29
گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
30
گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
31
گذرنامه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
32
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
33
اساسنامه ثبت شرکت­ها
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
34
اوراق مشارکت و اوراق قرضه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
35
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
36
برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
37
برگ آزمایش پزشکی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
38
برگ جلب ، احضاریه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
39
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
40
پروانه دائم پزشکی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
41
پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
42
پروانه نشر و انتشارات
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
43
پروانه وکالت
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
44
پرینت های بانکی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
45
تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
46
ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
47
جواز دفن
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
48
جواز کسب پشت و رو
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
49
ریز مکالمات تلفن
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
50
سر فصل دروس
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
51
سند وسائط نقلیه سبک
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
52
فیش حقوقی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
53
کارت مباشرت
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
54
کارنامه توصیفی ابتدائی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
55
گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی
,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
56
گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,
گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
57
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
58
گواهی فنی و حرفه ای
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
59
لیست بیمه کارکنان
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
60
آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
61
اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
62
قرارداد بیمه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
63
بیمه شخص ثالث
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
64
ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالیاتی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
65
پروانه پایان کار ساختمان
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
66
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
67
پروانه مهندسی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
68
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
69
قرارداد استخدامی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
70
کارت شناسایی کارگاه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
71
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
72
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
73
گواهی حصر وراثت
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
74
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
75
موافقت اصولی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
76
دفترچه وکالت
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
77
تعهدنامه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
78
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
79
بارنامه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس  بگیرید.
80
برگ سبز گمرکی
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
81
برگ نظریه کارشناسی ملک
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
82
پروانه بهره برداری(پشت و رو)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
83
جواز تأسیس
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
84
سند ازدواج یا رونوشت آن
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
85
سند مالکیت (دفترچه ای)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
86
هر نقل و انتقال، رهن و غیره
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
87
قیم نامه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس  بگیرید.
88
مالیات بر ارث
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
89
وکالتنامه  (سایز A4)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
90
وکالتنامه بزرگ (سایز A3)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
91
اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
92
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
93
سند طلاق یا رونوشت آن
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
94
سند مالکیت (تک برگی)
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
95
قرارداد
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.
96
هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه
 
لطفا جهت اطلاع از تعرفه با دفتر تماس بگیرید.

در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابلاغ می شود:
الف- اسناد تعریف شده(تیپ):اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛
ب- اسناد معین نشده(غیرتیپ):اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.
نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو  صورت زیر خواهد بود:
1-چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین(غیرتیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,500 ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس  1,800 ریال می باشد.
  2- در مورد اسناد تعریف شده(تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:
تبصره 1 : درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده(غیرتیپ) خواهد بود؛
تبصره2 : جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعلام و ...  علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ 200,000 ریال درنظر گرفته می­شود.
تبصره3 : هزینه ترجمه هر نسخه ی اضافه تنها در زمان مراجعه اول  و همزمان با و آن برای هر نسخه 25 درصد هزینه ترجمه میباشد ، اما برای مراجعات بعدی ، کار جدید محسوب میشود 
تبصره4 : درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده(بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.