021-22867980
pic-2.jpg
  • pic-2.jpg

ترجمه رسمی با تایید دادگستری

از آنجا که تایید ترجمه توسط دادگستری و وزارت خارجه مستلزم پرداخت هزینه اضافه علاوه بر نرخ ترجمه رسمی است لذا تیم مشاوره دارالترجمه کاج مشتریان عزیز با صبر و حوصله برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافه بر مشتریان ، ایشان را راهنمایی میکنند که کدام سفارت ها و کدام دانشگاه ها نیاز به تایید ترجمه توسط دادگستری و وزارت خارجه دارند.
خلاصه

از آنجا که تایید ترجمه توسط دادگستری و وزارت خارجه مستلزم پرداخت هزینه اضافه علاوه بر نرخ ترجمه رسمی است لذا تیم مشاوره دارالترجمه یونیورسال مشتریان عزیز با صبر و حوصله برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافه بر مشتریان ، ایشان را راهنمایی میکنند که کدام سفارت ها و کدام دانشگاه ها نیاز به تایید ترجمه توسط دادگستری و وزارت خارجه دارند.


توضیحات

ترجمه های رسمی از منظر تاییدات توسط مراجع و بسته به درخواست مشتری و محل ارائه ترجمه به سه دسته تقسیم میشوند:
۱-ترجمه رسمی  با مهر مترجم
۲-ترجمه رسمی با تایید دادگستری
۳-ترجمه رسمی با تایید وزارت خارجه

از آنجا که تایید ترجمه  توسط دادگستری و وزارت خارجه مستلزم پرداخت هزینه اضافه علاوه بر نرخ ترجمه رسمی است لذا تیم مشاوره دارالترجمه یونیورسال مشتریان عزیز با صبر و حوصله برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافه بر مشتریان ، ایشان را راهنمایی میکنند که کدام سفارت ها و کدام دانشگاه ها نیاز به تایید ترجمه توسط دادگستری و وزارت خارجه دارند.

ضمنا” خدمات اخذ تاییدات از دادگستری و وزارت خارجه از طریق نمایندگان امین دارالترجمه یونیورسال در سریعترین حالت ممکن و در ایمن ترین حالت(بیمه مدارک و استفاده از فایل های ضد آب و ضد حریق) صورت میگیرد.


راهنمای تایید مدارک ترجمه شده توسط دادگستری

ترجمه رسمی مدارک تابع آیین نامه  ابلاغ شده  از سوی اداره امورمترجمان  قوه قضاییه  است . طبق مقررات درج شده در آیین نامه مذکور ،اداره تایید اسناد ترجمه شده برای تایید برخی از مدارک علاوه بر ترجمه مهر و امضا شده توسط مترجم رسمی و اصل مدرک ،نیاز به برخی مدارک دیگر بعنوان پیش نیاز است.

مشتریان عزیز با مطالعه نوشتار زیر میتوانند پیش از مراجعه به دارالترجمه یونیورسال، مدارک پیش نیاز را علاوه بر اصل مدرکی که قرار است ترجمه و تایید دادگستری شود آماده نمایند.

دفتر ترجمه یونیورسال مدارک شما عزیزان را در سریعترین زمان و بالاترین کیفیت ترجمه و و پس از یک روز کاری از طریق نمایندگان امین خود به تایید دادگستری میرساند.
دارالترجمه رسمی یونیورسال میتواند تأییدیه های سفارتها ،کنسولگری ها و وزارت امورخارجه را نیز از  طریق نمایندگان خود برای مشتریان اخذ نماید.

برای اخذ تأیید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه معمولا دو  روز کاری علاوه بر مدت زمان ترجمه مدارک زمان لازم است. تأیید دادگستری و وزارت خارجه خارجه یکروزه در مواقع و شرایط خاص قابل انجام می باشد.

از آنجا که آیین نامه ترجمه رسمی ،موضوع مربوط به تایید اسناد و مدارک ترجمه شده را اندکی ثقیل و به زبان حقوقی توضیح داده است لذا در سطر های پیش رو می توانید شراط تایید اسناد را به زبان ساده ملاحظه فرمایید.

 

اسناد و مدارک شخصی

ترجمه شناسنامه

شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد در غیر این صورت ترجمه به تایید دادگستری نمیرسد.

شناسنامه باید  به مهر ثبت احوال (ذیل ثبت وقایع اربعه ) ممهور شود تا ترجمه رسمی آن قابل تأیید باشد.

ترجمه شناسنامه کپی برابربا اصل شده توسط اداره ثبت احوال قابل تایید دادگستری است.


ترجمه کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال بدون نیاز به ارائۀ شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است. در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی برای ترجمه و تأیید کفایت می کند


ترجمه گواهی تجرّد

گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد. گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه سند ازدواج

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. یکی از شناسنامه های طرفین نیز برای تأیید می بایست فراهم گردد.


ترجمه سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است. یکی از شناسنامه های طرفین نیز برای تأیید می بایست فراهم گردد.


ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۱ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.


ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت

کارت پایان خدمت ومعافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.


ترجمه گواهی‌نامه رانندگی

گواهی‌نامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. ترجمه، تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه‌های بین المللی نیز منع قانونی ندارد.


ترجمه گذرنامه

گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل ترجمه و تایید بوده و رونوشت برابر با اصل گذرنامه هائیکه زمان آن منقضی و بدرخواست ذینفع گذرنامه جدید صادر شده است بمنظور اطلاع از مندرجات آن قابل ترجمه و تأیید است.


اسناد و احکام

ترجمه سند مالکیّت

ترجمه سند مالکیّت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است لکن کپی برابر با اصل سند مالکیّت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست در صورتی که سند ملکی در بازداشت باشد قابل تأیید نخواهد بود


ترجمه ارزیابی املاک

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه و تأیید می باشد.


ترجمه استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

استعلامات ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه اسناد مالکیّت وسائط نقلیه موتوری

اسناد مالکیّت کلیّه وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیّت ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولیدکننده قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه بیع‌نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هائیکه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطورکلی در ارگان‌های دولتی تنظیم می شود قابل ترجمه و تأیید است همچنین بیع نامه‌های تنظیمی از سوی تعاونی‌های مسکن و شرکت‌های ساختمانی بشرط ارائه روزنامه رسمی نیز قابل ترجمه و تأیید می باشد. توجه داشته باشید بیع نامه ها و اجاره نامه های صادره از بنگاه های معاملات املاک قابل تأیید نمی باشد.


ترجمه وکالتنامه

وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر قابل ترجمه و تأیید است مگر این‌که از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در این‌صورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وجود شناسنامه موکل برای تأیید لازم است. همچنین وکالتنامه هایی که موضوع آن ها جهت کاربرد داخل کشور باشد (مانند فروش املاک و وسائط نقلیه) قابل تأیید نمی باشد. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یک‌دیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلّق به پدر یا جدّ پدری و غیرقابل واگذاری به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد.


ترجمه تعهدنامه

تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است شناسنامه فرد متعهد جهت تأیید مدرک مورد نیاز می باشد


ترجمه اقرارنامه

اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است بشرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. با توجه به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن برای ترجمه و تأیید الزامی است مثلاً اقرار به فرزندخواندگی «رأی دادگاه»، اقرار به تجرّد «گواهی تجرّد از ثبت احوال»، اقرار به زوجیّت «سند ازدواج یا شناسنامه»، اقرار به مالکیّت «سند مالکیّت» و اقرار به نسبیّت «رأی دادگاه یا شناسنامه» مورد نیاز می‌باشد. شناسنامه فرد مقرر جهت تأیید مدرک مورد نیاز می باشد.


ترجمه استشهادیه

استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. بعضی از استشهادیه‌ها مانند صلاحیّت اخلاقی، تجرّد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است. استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی یا تنظیم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تأیید می شود که سن والدین از ۶۰ سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی کمتر از ۱۸ سال باشد همچنین مراتب به تأیید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.


ترجمه احکام دادگاه‌ها

اصل احکام قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورت جلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قابل ترجمه و تأیید است، مگر آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشورکه باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد، یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی، قطعیّت حکم ملاک نیست.


مدارک تحصیلی و دانشگاهی

مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش کل استان قابل تأیید است . مدارک کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که حسب مورد، به تأیید اداره کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید نیست.


ترجمه ارزشنامه‌های تحصیلی

ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از وزارت علوم، فناوری و تحقیقات و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید نیست، باستثناء مواردی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در پشت ارزشنامه قید کرده باشد.


ترجمه مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است. توجه داشته باشید که برای تأیید ریزنمرات اصل دانشنامه مورد نیاز است. مدت اعتبار از تاریخ تأیید دو سال است.


ترجمه مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه‌های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است. توجه داشته باشید که برای تأیید ریزنمرات اصل دانشنامه مورد نیاز است.مدت اعتبار از تاریخ تأیید دو سال است.


ترجمه مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است مدت اعتبار از تاریخ تأیید دو سال است.


ترجمه گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه گواهی‌های مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تأیید می باشد.


ترجمه گواهی کار اساتید دانشگاه‌های دولتی

ترجمه گواهی‌های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدۀ ذیربط قابل ترجمه و تائید است.


ترجمه مدارک صادره از دانشگاه‌های غیرانتفاعی

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می باشد.


ترجمه مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور

دانشنامه‌های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه مدارک و گواهی‌های صادره از حوزه‌های علمیه

مدارک صادره از حوزه‌های علمیّه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است


ترجمه کارت نظام پزشکی

ترجمه کارت نظام پزشکی قابل تأیید است.


ترجمه سرفصل دروس

سرفصل دروس برای کلیّه رشته‌های تحصیلی و کلیّه دانشگاه‌های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل تأیید است


ترجمه کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه‌های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه‌ها قابل ترجمه در سربرگ‌های رسمی مترجمین نمی‌باشد و بالطبع قابل تأیید نیز نیستند.


ترجمه تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

گواهی قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید بوده و در غیر این صورت ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرروت دارد.


گواهی‌های آموزشی

ترجمه گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان قابل ترجمه و تأیید است در صورتی که به تأیید اداره کل سازمان فنی و حرفه ای واقع در شهرستان کرج رسیده باشد.


ترجمه گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت از طرف ادارات یا سازمان‌های دولتی یا دانشگاه‌ها قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های مراکز آموزش دوره های زبان

گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان که به صورت شرکتی اداره می‌شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی برای شرکت قابل ترجمه و تأیید است و در غیراینصورت مجوز وزارت آموزش و پرورش ضرورت تامه دارد


ترجمه گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت‌های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی

گواهینامه‌های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.


شرکت‌ها

ترجمه اساسنامه، صورتجلسه،‌ اظهارنامه و اوراق سهام

اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامۀ شرکت‌ها با مهر اداره ثبت شرکت‌ها قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادرکننده قابل ترجمه و تأیید است. اوراق صادره از سازمان اوراق بورس قابل تأیید است. اسامی سهام‌داران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکت‌نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تأیید است. اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تأیید است. چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است.


ترجمه روزنامۀ رسمی

اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های مالیاتی

گواهینامه‌های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکت‌های غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران و ارائه اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر اصل آن قابل ترجمه و تأیید می باشد. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی نیز می‌توانند برای سایر شرکت‌ها تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأیید الزامی است. روش تأیید اسناد مالیاتی برای ارایه به وزارت امور خارجه و کسب تأیید لازم برای ترجمه رسمی گواهی های مالیاتی: –مراجعه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه، دفتر مدیر کل و تسلیم تقاضای کتبی برای تأیید سوابق مالیاتی مربوطه به دفتر حقوقی و امور بین الملل؛ قسمت قراردادهای بین­المللی با امضای مدیر کل امور مالیاتی مربوطه. –اخذ نامه مدیر کل –اسناد مالیاتی مورد نظر برای ترجمه و تأیید، گاهی اوقات بصورت کپی است که باید اصل مهر و امضای ممیز و سر ممیز را روی کپی بگیرید. –مراجعه به سازمان امور مالیاتی کشور، طبقه سوم، دفتر حقوقی و امور بین­الملل: قسمت قراردادهای بین­المللی جهت اخذ تأییدیه مقام صلاحیتدار سازمان


ترجمه لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های بیمه

گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه مانند: بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه قراردادهای شرکت‌های خصوصی

قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تأیید است. قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اگر هر دو شرکت ایرانی هستند: اصل روزنامه رسمی آخرین تغییرات دو شرکت یا نسخه برابر با اصل آن. در صورتی‌که دو شرکت برای انعقاد قرارداد نماینده معرفی کرده باشند، گواهی امضای رییس شرکت و معرفی‌نامه مربوطه از شرکرت نیز مورد نیاز است. در صورت درج عنوان مهندسی یا دکتری، مدرک تحصیلی مربوطه می‌بایست ارسال شود. یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی بوده و قرارداد در ایران تنظیم شده است: روزنامه رسمی آخرین تغییرات دو شرکت مورد نیاز است. اگر یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی بوده و قرارداد در خارج از ایران تنظیم شده است: شرکت ایرانی روزنامه رسمی آخرین تغییرات خود را ارائه نماید و شرکت خارجی مدرک مربوطه را برای اثبات موجودیت خویش از کشور خویش ارائه کند که شامل گواهی صادره توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در کشور محل تأسیس می‌شود که نمایندگی امور خارجه در کشور مربوطه، مهر مرجع ثبت شرکت‌های خارجی را تأیید کرده است.


گواهی‌های کار

ترجمه گواهی‌های کار و فیش های حقوقی از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده و ارائه فیش حقوقی، حکم کارگزینی و مدارکی که در گواهی کار قید شده‌اند (مدرک تحصیلی در صورت ذکر تحصیلات و دفترچه بیمه در صورت ذکر زمان فعالیت) قابل ترجمه و تأیید است. فیش حقوقی باید توسط اداره کارگزینی مهر و امضا شده باشد.


ترجمه گواهی‌های کار صادره از مهدکودک‌ها و سازمان بهزیستی

گواهی‌های صادره از مهدکودک‌ها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید می‌باشند.


ترجمه گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های صادره از آژانس‌های هواپیمائی و گردشگری

گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنان‌چه بصورت شرکتی اداره می‌شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های صادره از داروخانه‌ها

گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های کار و فیش های حقوقی صادره از شرکت‌های خصوصی

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است. در صورت ذکر میزان حقوق دریافتی، قراردادکاری یا حکم کارگزینی که در آن تعیین حقوقی شده باشد و در صورت اشتغال به کار، دفترچه بیمه کارمند نیز مورد نیاز است. در صورت درج تخصص نیاز به گواهی آموزشی (دانشنامه، دیپلم، فنی حرفه ای و غیره) برای تأیید مدرک می باشد. فیش حقوقی می بایست توسط شرکت مهر و امضا شده باشد. تمام صفحات قرارداد کاری می بایست مهر و امضا شده باشند.


ترجمه گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

گواهی کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

گواهی‌های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی

گواهی‌های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل ترجمه و تأیید است. گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه‌ها با مهر دفترخانه کفایت می‌کند و گواهی‌های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های مزبور با تأیید اتّحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.


مدارک مالی و متفرقه

ترجمه کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است. رونوشت برابر با اصل گواهی‌های صادره از انستیتو پاستور که یک مؤسسۀ بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می‌شود نیز قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه پروندۀ بهداشتی دانش آموزان

مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.


ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز

اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه فیش‌های حقوقی

فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. فیش‌های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

 حساب بانکی

گواهی موجودی حساب‌های بانکی تا مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است و مازاد بر آن باید به تأیید امضاءکننده مجاز برسد. تأیید امور بین الملل بانک مربوطه ضروری است. گواهی‌های گردش مالی حساب‌های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد تأیید امور بین الملل بانک مربوطه ضروری است.


ترجمه کارت بازرگانی

کارت بازرگانی قابل ترجمه و تائید است، همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد قابل تائید می‌باشد.


ترجمه گواهینامه‌های دریانوردی

گواهینامه‌های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می باشد.


ترجمه احکام قهرمانی و رشته‌های ورزشی

احکام قهرمانی در رشته‌های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.


ترجمه بارنامه‌ها و اسناد صادرات و واردات

بارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های کشتیرانی

گواهی‌های صادره از کشتیرانی جمهوری اسلامی ممهور به مهر کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه خرید و فروش کشتی

اسناد خرید و فروش کشتی‌ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی‌های متعلق به سایر دولت ها که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل ترجمه و تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.


ترجمه گواهی‌های وکلاء

گواهی‌های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی‌های فرهنگی هنری

گواهی‌های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می‌باشد و گواهی‌های صادره توسط آموزشگاه‌ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند ادارۀ ارشاد، آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده

گواهی‌های مربوط به اشخاص ساکن در در روستاهای دورافتاده با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل صورت یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی‌های بهداشتی برای صدور محموله‌های غذایی به خارج از کشور با تأیید «معاونت غذا و دارو» یا «دانشگاه‌های علوم پزشکی» یا «ادارۀ کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه امور مربوطه به اتباع بیگانه

کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از وزارت کشور، «اداره امور اتباع بیگانه»، همراه تائیدیه اداره امور اتباع بیگانه قابل ترجمه و تأیید می باشد. کارت تردد اتباع خارجی که جهت استفاده داخلی صادر گردیده است قابل ترجمه و تأیید نیست. گواهی‌های مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر صادره از وزارت کشور با ارائه گواهی صادره از سوی مقامات ذیصلاح وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است


ترجمه اسناد و مدارک صادره از مراجع خارجی

مدارک صادره از مراجع خارجی علاوه بر تأیید کنسولگری ایران در کشور صادرکننده مدارک مزبور باید توسط وزارت امورخارجه برسد . در اینصورت قابل ترجمه و تأیید دادگستری است. گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه‌های خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد، مگر این‌که گواهی‌های مزبور فاقد عنوان باشد که در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است. گواهی‌های صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.