021-22867980

لیست تعرفه فارسی به انگلیسی


لیست تعرفه فارسی به انگلیسی
 
ردیف مدرک تعرفه ترجمه رسمی فارسی به غیرانگلیسی و بالعکس
(تمام مبالغ در واحد تومان)
1
ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)
 
18,000+ هر درس 800
2
ریزنمرات دانشگاه (هرترم)
 
20,000+ هر درس 800
3
کارت شناسایی
 
30,000
4
کارت معافیت
 
30,000
5
کارت ملی
 
30,000
6
شناسنامه
 
35,000
7
وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا
مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)
 
5,000
8
ابلاغیه، اخطار قضایی
 
40,000+ هر سطر متن 3,000
9
برگه مرخصی
 
40,000
10
توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)
 
36,000+ هر سطر متن1,500
11
جواز اشتغال به کار
 
36,000+ هر سطر متن 1,500
12
حکم بازنشستگی
 
36,000+ هر سطر توضیحات 1,500
13
دفترچه بیمه
 
42,000
14
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی
 
42,000
15
ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)
 
36,000+ هر درس 800
16
سند تلفن همراه
 
40,000
17
فیش مستمری
 
36,000+ هر آیتم 500
18
کارت بازرگانی هوشمند
 
40,000
19
کارت عضویت نظام مهندسی
 
40,000
20
 

کارت نظام پزشکی
 
40,000
21
کارت واکسیناسیون
 
36,000+ هر نوبت تزریق 500
22
کارت پایان خدمت
 
40,000
23
گزارش ورود و خروج از کشور
 
36,000+ هر تردد 800
24
گواهی اشتغال به تحصیل
 
36,000+ هر سطر متن 1,500
25
گواهی تجرد ، تولّد ، فوت
 
40,000
26
گواهینامه رانندگی
 
40,000
27
گواهی ریز نمرات دانشگاهی
 
36,000+ هر سطر توضیحات 2,500
28
گواهی عدم خسارت خودرو
 
36,000+ هر سطر متن 2,500
29
گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی)
 
36,000+ هر سطر 2,500
30
گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی)
 
40,000
31
گذرنامه
 
47,000+ هر پرفراژ 2،500
32
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات
 
48,000+ هر سطر متن 1,500
33
اساسنامه ثبت شرکت­ها
 
54,000+ هر سطر متن اساسنامه 2,500
34
اوراق مشارکت و اوراق قرضه
 
60,000
35
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)
 
50,000
36
برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی
 
70,000
37
برگ آزمایش پزشکی
 
50,000
38
برگ جلب ، احضاریه
 
57,000+ هر سطر متن2,500
39
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی
 
57,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 2,500
40
پروانه دائم پزشکی
 
60,000
41
پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی
 
60,000
42
پروانه نشر و انتشارات
 
60,000
43
پروانه وکالت
 
60,000
44
پرینت های بانکی
 
55,000+ هر تراکنش بانکی  800
45
تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی
 
54,000+ هر سطر متن 2,500
46
ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع
 
57,000+ هر سطر متن 1,500
47
جواز دفن
 
54,000+ هر سطر متن 1,700
48
جواز کسب پشت و رو
 
62,000
49
ریز مکالمات تلفن
 
46,000+ هر سطر تماس تلفنی 800
50
سر فصل دروس
 
54,000+ هر سطر توضیحات درس 2,500
51
سند وسائط نقلیه سبک
 
62,000+ هر سطر توضیحات 2,500
52
فیش حقوقی
 
54,000+ هر آیتم ریالی 500
53
کارت مباشرت
 
60,000
54
کارنامه توصیفی ابتدائی
 
56,000+ هر نیم سطر توضیحات 1,200
55
گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی
,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر
 
54,000+ هر سطر متن گواهی 1,500
56
گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,
گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر
 
54,000+ هر سطر متن گواهی2,500
57
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
 
60,000
58
گواهی فنی و حرفه ای
 
60,000
59
لیست بیمه کارکنان
 
54,000+ به ازای هر نفر کارکنان 500
60
آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)
 
72,000+ هر سطر متن 1,200
61
اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)
 
72,000+ هر سطر متن 4,000
62
قرارداد بیمه
 
72,000+ هر سطر متن قرارداد 3,500
63
بیمه شخص ثالث
 
74,000+ هر سطر توضیحات 2,000
64
ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالیاتی
 
85,000
65
پروانه پایان کار ساختمان
 
80,000
66
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان
 
80,000
67
پروانه مهندسی
 
80,000
68
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق
 
80,000+ هر سطر توضیحات 1,500
69
قرارداد استخدامی
 
72,000+ هر سطر متن قرارارد 2,500
70
کارت شناسایی کارگاه
 
77,000
71
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)
 
72,000+ هر سطر متن گواهی 1,800
72
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)
 
72,000+ هر سطر متن گواهی 3,000
73
گواهی حصر وراثت
 
72,000+ هر سطر متن 3,700
74
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری
 
87,000+ هر سطر توضیحات موضوع 2,500
75
موافقت اصولی
 
72,000+ هر سطر متن 3,000
76
دفترچه وکالت
 
75,000+ هر پرفراژ 4,500
77
تعهدنامه
 
100,000+ هر سطر متن 2,500
78
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه)
 
100,000+ هر سطر متن 2,500
79
بارنامه
 
102,000
80
برگ سبز گمرکی
 
94,000
81
برگ نظریه کارشناسی ملک
 
100,000
82
پروانه بهره برداری(پشت و رو)
 
96,000
83
جواز تأسیس
 
95,000
84
سند ازدواج یا رونوشت آن
 
98,000+ هر سطر مهریه 1,500
85
سند مالکیت (دفترچه ای)
 
95,000+ هر سطر توضیحات 1,500
86
هر نقل و انتقال، رهن و غیره
 
12,000
87
قیم نامه
 
93,000+هر سطر متن 1,200
88
مالیات بر ارث
 
93,000+هر سطر متن 1,200
89
وکالتنامه  (سایز A4)
 
105,000+ هر سطر متن مورد وکالت 3,700
90
وکالتنامه بزرگ (سایز A3)
 
105,000+ هر سطر متن مورد وکالت 3,700
91
اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو)
 
140,000
92
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)
 
126,000+ هر سطر متن 2,500
93
سند طلاق یا رونوشت آن
 
113,000
94
سند مالکیت (تک برگی)
 
117,000+ هر سطر توضیحات 1,500
95
قرارداد
 
105,000+ هر سطر متن قرارداد 2,500
96
هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه
 
1,500

در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابلاغ می شود:
الف- اسناد تعریف شده(تیپ):اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛
ب- اسناد معین نشده(غیرتیپ):اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.
نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو  صورت زیر خواهد بود:
1-چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین(غیرتیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,500 ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس  1,800 ریال می باشد.
  2- در مورد اسناد تعریف شده(تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:
تبصره 1 : درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده(غیرتیپ) خواهد بود؛
تبصره2 : جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعلام و ...  علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ 200,000 ریال درنظر گرفته می­شود.
تبصره3 : هزینه ترجمه هر نسخه ی اضافه تنها در زمان مراجعه اول  و همزمان با و آن برای هر نسخه 25 درصد هزینه ترجمه میباشد ، اما برای مراجعات بعدی ، کار جدید محسوب میشود 
تبصره4 : درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده(بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.