021-22867980

استفاده از ماسک در ادارات دولتی، بانکها، مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی؛ اجباری است.

 استفاده از ماسک در ادارات دولتی، بانکها، مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی؛ اجباری است.
خلاصه

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد: ‌استفاده از ماسک برای کارکنان و ارباب رجوعان در ادارات، بانک‌ها و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی الزامی است.این بخشنامه‌ به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ شده است. لذابه موجب این بخشنامه، استفاده از ماسک جهت ورود به این اداره کل برای تمام ارباب رجوعان و کارکنان الزامی است.بنابراین با توجه به دستور مدیرکل محترم، مسئولان ادارات مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان دریافت خدمات درخصوص رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی محیط اداری، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط اداره جلوگیری کرده و خدمات مورد درخواست آنان را ارائه ننمایند.

5 5 99

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد: ‌استفاده از ماسک برای کارکنان و ارباب رجوعان در ادارات، بانک‌ها و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی الزامی است.این بخشنامه‌ به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ شده است. لذابه موجب این بخشنامه، استفاده از ماسک جهت ورود به این اداره کل برای تمام ارباب رجوعان و کارکنان الزامی است.بنابراین با توجه به دستور مدیرکل محترم، مسئولان ادارات  مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان دریافت خدمات درخصوص رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی محیط اداری، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط اداره جلوگیری کرده و خدمات مورد درخواست آنان را ارائه ننمایند. 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)