021-22867980

قابل توجه مترجمان رسمی محترم در خصوص ترجمه اسناد دولتی

 قابل توجه مترجمان رسمی محترم در خصوص ترجمه اسناد دولتی
خلاصه

به اطلاع کلیه مترجمان رسمی می رساند، نسبت به انتخاب بارکد الکترونیکی دولتی در فرایند بارگذاری ترجمه اسناد دولتی در سامانه سنام اقدام نمایند.

5 5 99

قابل توجه مترجمان رسمی محترم در خصوص ترجمه اسناد دولتی و نحوه خرید بارکد الکترونیکی آن در سامانه سنام

به اطلاع کلیه مترجمان رسمی می رساند، نسبت به انتخاب بارکد الکترونیکی دولتی در فرایند بارگذاری ترجمه اسناد دولتی در سامانه سنام اقدام نمایند. شایان ذکر است منظور از اسناد دولتی، اسنادی هستند که :

1- با نامه رسمی از مراجع دولتی خطاب به اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی تقاضای ترجمه آن اسناد شده باشد.

2- کلیه نامه های صادره از مراکز دولتی (نهادها، ارگانها و سازمانهای دولتی مانند بانکها، ادارات بیمه، استانداری، شهرداری و ... ) که موضوع آن مربوط به شخص حقیقی نباشد.

3-کلیه قرارداد ها و معاهدات بین المللی صادره از مراکز و موسسات دولتی و یا شرکتهای دارای  سهامی عام با کشورهای خارجی .

4-کلیه اوراق قضایی صادره از مراجع قضایی از قبیل دادنامه، برگ جلب، احضاریه، طرح شکایت دعوی، ابلاغیه و ...  .

5-کلیه اوراق نظامی صادره از مراجع نظامی و یا حتی غیرنظامی که بیانگر همکاری و مشارکت نظامی و یا دفاعی کشور باشد.

6- ترجمه کلیه قوانین وضع شده در کشور از کتب مختلف قانون.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)