021-22867980

اخبار

مجموعه رویدادها، تازه ها و اخبار کورپوریت7
نمایش در هر صفحه
22 9 1401
ایجاد امکان اخذ تاییدیه تحصیلی دانشنامه های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی به صورت الکترونیکی و برخط

بسمه تعالی «اطلاعیه» قابل توجه کلیه مترجمان رسمی محترم قوه قضائیه در سراسر کشور نظر به راه اندازی سامانه استعلام آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://estelam.iau.ir و ایجاد امکان اخذ تأییدیه تحصیلی به صورت الکترونیکی و برخط جهت دانشنامه­ های صادره توسط دانشگاه مذکور، کلیه مترجمان رسمی در سراسر کشور، می ­بایست قبل از ترجمه، نسبت به اخذ تأییدیه تحصیلی از سامانه به نشانی فوق اقدام نموده و جهت اخذ تأیید دادگستری آن را ضم دانشنامه نمایند. شایان ذکر است؛ این سامانه صرفاً مربوط به استعلام دانشنامه های صادره بوده و قابلیت پاسخ به استعلام گواهینامه موقت را ندارد. بنابراین؛ استعلام گواهینامه ­های موقت کمافی السابق از واحدهای دانشگاهی مربوطه امکان پذیر است.

17 8 1400
اجرای طرح چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت متن ترجمه در سراسر دنیا از اول آذر ماه 1400

با عنایت به اینکه مقرر گردید؛ از ابتدای آذر ماه سال 1400 ، طرح مربوط به چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت متن ترجمه در سراسر دنیا، مورد بهره برداری قرار گیرد، کلیه مترجمان رسمی و خبره در سراسر کشور می بایست از تاریخ 1400/09/01کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند را بر روی سربرگ های بارکددار، چاپ نمایند. شایان ذکر استِ؛ دسترسی به طرح مذکور به صورت آزمایشی و جهت تست نمودن برای کلیه مترجمان رسمی در سراسر کشور، از تاریخ 20 آبان لغایت تاریخ فوق الذکر فعال می باشد.

20 5 1400
الزام به ثبت کلیه ترجمه های رسمی از تاریخ 1400/05/20در سامانه سنام

با عنایت به اینکه مقرر گردید؛ بزودی چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت آن در سراسر دنیا، مورد بهره برداری قرار گیرد، کلیه مترجمین رسمی و خبره در استان تهران می بایست از تاریخ 1400/05/20کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند، در سامانه سنام ثبت و بارگذاری نمایند. نکته قابل توجه اینکه؛ ترجمه غیررسمی، صرفاً ترجمه هایی هستند که در برگ سفید و بدون مهر و امضای مترجم صورت می گیرد. شایان ذکر است، تاریخ اجرای موضوع مذکور در سایر استان های کشور، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد؛