021-22867980

اخبار

مجموعه رویدادها، تازه ها و اخبار کورپوریت7
نمایش در هر صفحه
10 6 1400
ثبت کلیه ترجمه های رسمی در سامانه سنام توسط مترجمین رسمی و خبره از تاریخ 1400/06/10 در سراسر کشور الزامی است

عنایت به اطلاعیه مورخ 1400/05/19 که مقرر گردید؛ کلیه مترجمین رسمی و خبره در استان تهران از تاریخ 1400/05/20 کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند را در سامانه سنام ثبت و بارگذاری نمایند، اجرای موضوع مذکور از تاریخ 1400/06/10 در سراسر کشور الزامی است. شایان ذکر است؛ ترجمه غیررسمی، صرفاً ترجمه هایی هستند که در برگ سفید و بدون مهر و امضای مترجم صورت می گیرد. جهت ثبت ترجمه های صرفا با مهر مترجم کافیست در صفحه ثبت پلمب در قسمت: نیاز به پلمب و تصدیق امضای مترجم دارد؟ گزینه خیر را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه مبلغی بابت تمبر دادگستری از اعتبار مترجم کسر نخواهد شد.

5 5 1399
قابل توجه کلیه مترجمان رسمی سراسر کشور - ارجاع کلیه اسناد قضایی و انتظامی پس از ترجمه رسمی به اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی قوه قضائیه، الزامی است.

با توجه به اهمیت و حساسیت اوراق و احکام قضایی و انتظامی و آثار و تبعات جدی این قبیل اسناد و ضرورت استعلام صحت و اصالت مندرجات آنها، مقتضی است ضمن خودداری از ترجمه غیررسمی این قبیل اسناد در سربرگ مترجم رسمی با آرم قوه قضائیه، در صورت ترجمه رسمی اسناد و اوراق قضایی که شامل آراء و احکام دادگاهها، گواهی های سجل کیفری، سوء پیشینه و هرگونه اوراق مربوط به پرونده های قضایی و همچنین گزارش های انتظامی و امنیتی، می بایست جهت بررسی اصالت و تصدیق امضای مترجم در استانهای تهران و البرز به اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی قوه قضائیه و در سایر استانها به رابطین محترم این اداره کل که در دادگستری کل آن استان همکاری می نمایند، ارسال و از ارائه آنها بدون تایید دادگستری خودداری گردد. (حتی اگر متقاضی نیاز به تایید دادگستری نداشته باشد). بدیهی است در صورت عدم توجه به موارد مذکور و انجام تخلف، طبق ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

5 5 1399
استفاده از ماسک در ادارات دولتی، بانکها، مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی؛ اجباری است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد: ‌استفاده از ماسک برای کارکنان و ارباب رجوعان در ادارات، بانک‌ها و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی الزامی است.این بخشنامه‌ به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ شده است. لذابه موجب این بخشنامه، استفاده از ماسک جهت ورود به این اداره کل برای تمام ارباب رجوعان و کارکنان الزامی است.بنابراین با توجه به دستور مدیرکل محترم، مسئولان ادارات مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان دریافت خدمات درخصوص رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی محیط اداری، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط اداره جلوگیری کرده و خدمات مورد درخواست آنان را ارائه ننمایند.